2018 PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ RAPORLARI

Piyasada adil rekabet ortamının sağlanması ile insane sağlığı ve güvenliği,bitki ve hayvan sağlığı, tüketicinin ve çevrenin korunması gibi farklı kamu yararlarını gözetmek amacı ile yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyetlerinin etkinliğini arttırmaya yönelik çalışmalara, Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda PGD’den sorumlu kuruluşlarca devam edilmektedir.

Bu çerçevede, piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu kuruluşların sağladığı veriler çerçevesinde Bakanlıkça hazırlanan “ 2018 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu”na eektronik ortamda Bakanlık İnternet Sayfasından (https://www.ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/piyasa-gozetimi-ve-denetimi/izleme-ve-raporlama/yillik-veriler) erişilebilmektedir.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.