2019 YILI TARIMSAL DESTEKLER

     T.C.Resmi Gazete’nin 24.10.2019 tarih ve 30928 sayılı nüshasında “2019 yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” yayımlanmış olup,söz konusu karar metni https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191024-3.pdf web adresinde yeralmaktadır.

 

     Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.