2020 YILINDA TARIM HAVZALARINDA DESTEKLENECEK ÜRÜNLER

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında , ülkemizde arz açığı bulunan , stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insane beslenmesi - sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli 21 üründe (buğday, arpa, çavdar, çeltik,dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytinyağı, patates, soğan (kuru), yem bitkileri, mazot-gübre, sertifikalı tohumluk kullanım, fark ödemesi, yem bitkileri, fındık alan bazlı gelir destekleme uygulamaları yürütülmektedir.

2020 üretim yılında Tarım Havzalarında desteklenecek ürünlerin belirlenmesi amacıyla; iklim,toprak, topoğrafya,su kısıtı,istatiki veriler,ekim nöbeti ve il/ilçe müdürlükleri ile STK önerileri birlikte değerlendirilerek ürün listeleri oluşturulmuştur.

Bu kapsamda, ilçemizde 2020 üretim yılında Tarım Havzalarında desteklenecek ürünlerin dağılımı;

Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Mısır(Dane), Nohut, Ayçiçeği(Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytin ve Zeytinyağı şeklindedir.

Üyelerimize ve üreticilerimize önemle duyurulur.