7256 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU

7256 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile muhtelif kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin bilgi notu yazımız ekindedir.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.

 

EK