AB ÇİFTLİKTEN ÇATALA STRATEJİSİ VE AB-TÜRKİYE TARIM İLİŞKİLERİNE  ETKİLERİ HAKKINDA BİR TARTIŞMA

 

8 Haziran 2022, 13:00- 15:45 (GMT +3)

European Green Deal Webinar

 A Virtual Discussion on the EU Farm to Fork Strategy Effects

on EU-Türkiye Agricultural Relations

 8 June 2022, 1:00 pm - 3:45 pm TR Time

______________________________________________________________________________________

Açılış Konuşması (Opening Remarks)

1:00 pm to 1:15 pm

13:00- 13:15 Mustafa TUZCU- Ticaret Bakan Yardımcısı-Türkiye (Deputy Trade Minister of Türkiye)

 

Panel (Panel Discussion)

1:15 pm to 2:00 pm

13:15- 14:00     Panel: (Panel Discussion)

                          Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Çiftlikten Çatala Stratejisi

                         (European Green Deal and the Farm to Fork Strategy)

                          - Nathalie CHAZE, Gıda Sürdürülebilirliği ve Uluslararası İlişkiler Direktörü, Avrupa  

                            Komisyonu Sağlık ve  Gıda Güvenilirliği Genel Müdürlüğü

(Director, Food Sustainability and International Relations, DG SANTE)

                        - Volkan GÜNGÖREN, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü V., Tarım ve Orman Bakanlığı

                   (A. Director General, DG for EU and Foreign Relations, Ministry of Agriculture and Forestry)

_______________________________________________________________________________________

2:00 pm to 2:45 pm

14:00- 14:45    Panel: (Panel Discussion)

                         Avrupa Yeşil Mutabakatı & AB-Türkiye Tarım İlişkilerine Beklenen Etkileri

(European Green Deal & Expected Effects on Türkiye-EU Bilateral Agricultural Relations)

                       - John CLARKE, Uluslararası İlişkiler Direktörü, Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma

                         Genel Müdürlüğü (Director, International Relations, DG AGRI)

                       - Hüsnü DİLEMRE, Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürü, Ticaret Bakanlığı

(Director General, DG for International Agreements and the EU, Ministry of Trade)

____________________________________________________________________________________

2:45 pm to 3:45 pm

14:45- 15:45 Sektörel bir Perspektiften Stratejilerin Ticari Boyutu:

                      (Trade Dimension of the Strategies from a sectoral perspective:)

                      - Anna BOULOVA- FRUCOM Genel Sekreteri (Secretary General)

                      - Melisa TOKGÖZ MUTLU, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı

                      (Chairman of Istanbul Fresh Fruit and Vegetable Exporters’ Association)

                      - Nejat ALMIŞ, EG İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

                       (Board member of Aegean Exporters' Association)

                      - Daniel AZEVEDO, COPA-COGECA Emtia, Ticaret ve Teknoloji Direktörü

(Director of Commodities, Trade and technology at COPA-COGECA)

 

Registration Link

Kayıt Linki: https://us06web.zoom.us/j/83413642121?pwd=V3FEY3B3Yno5V2JELzJsKzJYOFlBdz09