AB’NİN YENİ TÜKETİCİ GÜNDEMİ

     Ticaret Bakanlığı tarafından TOBB’ne iletilen yazıya göre;

     AB komisyonu tarafından, yeni tüketici gündemine ilişkin bir bildirim yayımlamış olduğu belirtilmiştir.

     İlgi yazıya göre ; söz konusu gündem ile yeşil geçiş, digital dönüşüm, tüketici haklarının düzeltilmesi ve uygulanması, belirli tüketici gruplarının özel ihtiyaçları ve uluslar arası işbirliği öncelikli alan olarak belirlenmekte ve tüketicilerin yeşil geçiş için güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

     Söz konusu gündeme yönelik olarak, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan detaylı not , yazımız ekinde yer almaktadır.

     Yeni Tüketici gündemine ilişkin AB Bildirimine ;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0696&from=EN

adresinden ulaşılabilir.

    Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.

EK:5