AR-GE DESTEK PROGRAMI 17.PROJE ÇAĞRISI

(Son Başvuru Tarihi : 08 Ekim 2021 Saat 18:00)

 Tarım ve Orman Bakanlığı , Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabülü için 17.çağrıya çıkmış olup, konuya ilişkin bilgilendirme notları, yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.

Ek:1

Ek:2

Ek:3

Ek:4