ASEAN ÜYESİ ÜLKELERİN ÖNCELİKLİ ALTYAPI PROJELERİ

Bağlantısallık master planı çerçevesinde ASEAN Üyesi ülkeler tarafından gerçekleştirilmesi öngörülen öncelikli altyapı projeleri kapsamında ASEAN Sekreteryası tarafından brifing düzenlenmiş olup, ülkemizin Sektörel Diyalog Ortağı olması sebebi ile Cakarta Büyükelçiliğimizin davetli olduğu brifinge, Sektörel Ortaklar, Dünya Bankası Yetkilileri, OECD, IFC, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası vb.kuruluş temsilcilerinin yeraldığı yaklaşık 40 kişi katılmaktadır.

Sözkonusu bilgi notuna ve brifinge ait sunuma, Birliğimizin Web Sitesi’nde sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altında “Uluslar arası İş İmkanları/Diğer Duyurular” bölümünden ulaşılabilir. (www.tobb.org.tr)

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur