BALIKESİR VALİLİĞİ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN;

          İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 25.02.2020 tarih ve 52652928 sayılı yazısında 19.10.2019 tarihli 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre;

          Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin 01.01.2020 tarih itibariyle e-fatura, e-irsaliye ve e-müstahsil makbuzu uygulamalarına geçmelerinin ve komisyon ile tüccaarların bu konuda özel olarak uygulamaya konulan “hal tipi” e-belgeyi kullanması ve hal tipi belgelerde o işleme dair HKS’ye yapılan bildirime ilişkin numarasının yazılmasının zorunlu hale getirildiği belirtilmiştir.

         Üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur.