BİNA İNŞAATLARINDA KULLANILAN KALIP VE İSKELELERİN TASARIM,HESAP VE YAPIM ESASLARI TEBLİĞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “ Bina İnşaatlarında
Kullanılacak Ahşap ve Metal Esaslı Kalıpların ve Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin
Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Tebliğ “ 06.11.2020 Tarih ve 31296
Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe
girecektir.
Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.