COSME PROGRAMI

     Sayın Üyemiz;

    Avrupa Birliği’nin “İşletmelerin ve KObİ’lerin Rekabet Edilebirliği Programı (COSME)” kapsamında, “Avrupa Girişimcilik Yetkinlik Çerçevesinin (EntreComp) Uygulamasına Destek” konulu proje teklif çağrısı yayımlanmıştır.Söz konusu Proje Çağrısı’nın amacı, eğitim ve öğretim sağlayıcıları, işletmeler ve diğer paydaşlar arasında işbirlikleri kurmak ve ortak çalışmalar kurmak yürütmek amacı ile kilit paydaşları (AB,ulusal,bölgesel veya yerel düzeyde bir araya getirmektir.

   Son başvuru tarihi 22 Ağustos 2019 olan proje teklif çağrısına, Avrupa Komisyonu’nun

(https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-entrecomp-2018-3-01-support-implementation-entrepreneurship-competence-framework) internet sayfasından ulaşılabilmektedir. KOSGEB, programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

    Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.

EK