COSME PROGRAMI ( TURİZM ÇAĞRISI )

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edilebilirliği Programı (COSME) anlaşması 16 Ekim 2014 tarihinde imzalanmış olup, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı , COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör olarak yetkilendirilmiştir.

COSME Programı kapsamında “Çok Uluslu İşbirliği ve Bilgi Transferi ile Sürdürülebilir Turizm Gelişimini ve Turizm Sektöründeki KOBİ’lerin Kapasitesini Artırma-Boosting Sustainable Tourism Development and Capacity of Tourism SMEs throught Transnational Cooperation and Knowladge Transfer” proje teklif çağrısı yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

.Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.

EK