COSME PROGRAMI – WEGATE PLATFORMUNUN YÖNETİM ÇAĞRISI

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edilebilirliği Programı (COSME) anlaşması 16 Ekim 2014 tarihinde imzalanmış olup, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı , COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör olarak yetkilendirilmiştir.

COSME Programı kapsamında “ WEgate Platformunun Yönetimi Çağrısı-Management of WEgate Platform” proje teklifi çağrısı yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

 

COS-WEGATE 2018-5-01

Amacı ve Kapsamı :

Avrupa Birliği’nin , EU 2020 adını verdiği, 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin %90’ndan fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir.Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edilebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KO;SGEB, COSME Programının ulusal koordinatörüdür.

COSME Programının bütçesi, ana eylemler olan;

- KOBİ’lerin fnansmana erişiminin arttırılması,

- Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi,

- Çerçeve koşullarının geliştirilmesi ve

- Girişimciliğin teşvik edilmesi

amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir.

Çağrının Amacı ve Kapsamı :

COSME Programı kapsamında “ Kadın Girişimciler için Topluluk Oluşturulmasını Destekleme-WEgate Platformunun Oluşturulması ve Yönetilmesi” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır.

Çağrıya ilişkin özet bilgi aşağıda sunulmaktadır.

Avrupa Komisyonu girişimci olmak isteyen ya da mevcurt işini büyütmek isteyen kadınları desteklemek amacıyla 2016 yılında WEgate adı verilen çevrimiçi platform kurmuştur.Bu platform 2016 Eylül ayından itibaren kadın girişimcilerin yerel, ulusal ve Avrupa bazında faaliyet gösteren pe çok kuruluştan destek almalarını ve kadın girişimcilerin Avrupa’da var olan bilgi ve rehberlik ağına erişimini sağlamaktadır.

WEgate, finans ve iş ağlarına nasıl ulaşılacağı, eğitim ve rehberlik fırsatlarının nasıl takip edilebileceği gibi konularda bilgi sunmakta ve kadın girişimcilere ilham vermek için örnek vaka analizlerini , başarı hikayelerini , haberler ve etkinlikleri yayımlamaktadır.Ayrıca WEgate, kadın girişimcileri destekleyen yerel ve ulusal kuruluşlara da erişimi sağlamaktadır. WEgate Rehberi, kullanıcıların çevrimiçi formlar sayesinde kayıt olabileceği bir veri tabanıdır. Kayıtlı kullanıcılar, istedikleri takdirde WEgate e-bülten’inine abone olabilirler.

2019 yılının ilk yarsıında başlayan iletişim ve sosyal yardım kampanyasının odak noktasında beş ülke bulunmakatdır.Finlandiya, Almanya,İtalya,Polonya ve Romanya. Kampanyanın amacı; WEgate Platformunun tanıtımını yapmakla beraber destek kuruluşlarının içeriğe katkıda bulunarak platforma destek olmalarını sağlamaktır.Ek olarak, WEgate’in halka açık bir video kanalı da bulunmakatdır.

Avrupa Komisyonu, daha geniş bir kitleye ulaşarak ve destek organizasyonlarını kadın girişimcilerle buluşturarak platformu geliştirmeyi hedeflemektedir.Sonuç olarak, WEgate Platformu, bir değişim sürecindedir.İçerik kalitesi, yapısı ve tasarımı geliştirilecek, içerik dilleri İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak belirlenecektir.

Çağrıya başvuru yapacak kişilerin, yeni hali 2019 yılı başı itibarı ile aktif olan “WEgate Platformu”nu son başvuru tarihinden önce ziyaret etmesi beklenmektedir.

Bu çağrının iki temel amacından biri, geçmişte yürütülmüş olan ve yakın zamanda yürütülen girişimcilik faaliyetlerini temel alarak bir Avrupa Kadın Girişimciler Topluluğu kurmak, bir diğeri ise kadın girişimicleri destekleyen paydaşları bir araya getirmektir.

Zaman Çizelgesi :

Aşamalar Tarih (Tahmini)

Son Başvuru Tarihi 05.09.2019 – 17:00 (Brüksel Saati)

Değerlendirme Dönemi 06.09.2019-30.09.2019

Başvuru Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 18.10.2019

Hibe Anlaşmalarının İmzalanması 10.12.2019

Faaliyetlerinin Başlangıç Tarihi 01.01.2020

AB Finansmanı :

· Çağrı kapsamında eş finansman için tahsis edilmiş toplam bütçe 850.000 Avro’dur.

· EASME’nin 1.teklif fonlaması beklenmektedir.

· Proje başına azami hibe 850.000 Avro’dur.

· Hibe miktarı uygun harcamaların maksimum %90’ı kadar olacaktır.

· EASME,mevcut tüm fonların dağıtılmaması hakkını saklı tutar.

Başvuru Kriterleri :

· Girişimcilik alanında aktif kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar

· Ticaret ve Sanayi Odaları, Ziraat ve El Sanatları Odaları,

· İşletmelere destek veren kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar

· Kadın girişimcilere destek veren kuruluşlar

· Üniversiteler ve Eğitim Kurumları

· Araştırma Merkezleri

· Kar Amacı Güden Kuruluşlar

Tekliflerin aşağıdaki özelliklere sahip konsorsiyumlar tarafından sunulması gerekmektedir.

· Konsorsiyum en az 3, en fazla 4 konsorsiyum üyesine (partnerine) sahip olmalıdır.

· Kar amacı gütmeyen ve girişimcilik alanında aktif olarak faaliyet gösteren, en az 3 yıldır tüzel kişiliğe sahip olan konsorsiyumlar, konsorsiyum lideri olabilir.Kar amacı güden kuruluşlar, konsorsiyum lideri olamazlar, ancak panter olarak başvurabilirler.

· Partner konsorsiyumlardan biri aktivitilerin uygulanması için gerekli olan akademik bilgiyi sağlayabilecek konumda ve durumda olmalıdır.

· Proje süresi 36 ay (3 yıl) olmalıdır.

Tekliflerin Sunulması :

· Teklifler elektronik olarak 05 Eylül 2019 saat 17:00’e kadar (Brüksel Saati) sunulabilir.

· Elektronik başvuru yapmadan önce “Başvuru Sahipleri İçin Rehber” doküman ve tüm detayları içeren “Çağrı Metni” tam olarak incelenmelidir. Çağrı metni ve diğer ilgili dökümanlar aşağıdaki sayfada bulunmaktadır. · https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-2018-5-01

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulu