DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI’NDA DEĞİŞİKLİK HAKKINDA

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmış olup;

Konuya ilişkin bilgi notu, yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.

EK