DİGİKAMP – DİGİTAL DÖNÜŞÜM YARIŞMASI

              Ticaret Bakanlığının ülkemizde dijitalleşme ve inevasyonun geliştirilmesi adına attığı adımlardan biri olan DigiKamp Dijital Dönüşüm Yarışması 30 Aralık 2020 tarihinde tanıtılarak başvuruları almaya başlamıştır. DigiKamp ile bir yandan teknoloji firmalarımız ve girişimcilerimiz yeni nesil teknolojiler alanında ürün ve hizmet üretmeye teşvik edilerek girişimcilik ekosistemimiz desteklenirken bir yandan da Bakanlığımızın sunduğu hizmetlerin kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.

             Yarışmada hedef kitlemiz teknoloji KOBİ’leri, teknoloji mikro işletmeleri, yazılım firmaları, teknoloji kümelenmeleri ve girişimcilerdir. Ayrıca, dereceye giren projelerin ödüllendirileceği yarışma hakkında www.digikamp.gov.tr internet sitemizden detaylı bilgi edinilerek başvurular gerçekleştirilebilmektedir.

             Öte yandan, yarışma sürecinde, yarışmanın amaç ve önemini hedef kitlemize anlatabilmek ve bu yarışmanın temel motivasyonunu ve kapsamını ortaya koymak amacıyla, çeşitli tarihlerde teknoloji ve girişimcilik sektörünün önde gelen isimleri ve Bakanlığımız yetkililerinin katılımıyla çevrimiçi ortamda ‘DigiKamp Buluşmaları’ organize edilecek olup; katılımcılar yarışma hakkında merak ettikleri tüm ayrıntıları bu buluşmalar aracılığıyla öğrenebilecektir. DigiKamp buluşmalarına ait detaylar Bakanlığımız sosyal medya hesaplarından paylaşılacaktır.