DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 01-04 MART 2021

T.C.Ticaret Bakanlığı, TOBB, TİM, OSBÜK ve Odamız koordinasyonunda, UİB ev sahipliğinde aşağıda yer alan program çerçevesinde 1-4 Mart 2021 tarihleri 14:00-16:00 saatleri arasında “Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri” gerçekleştirilecektir.

Online olarak gerçekleşecek seminere katılım ücretsiz olup; seminere katılmak isteyen üyelerimizin 25 Şubat 2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar https://uib.org.tr/tr/event-register.html adresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Seminer bitiminde katılımcılara “Katılım Sertifikası” verilecektir.

Seminerlere katılımınız Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan Devlet Yardımları, Ticaret Bakanlığı’nın güncel online hizmetleri ve günümüz dış ticaretinin en önemli konularında deneyimli uzmanların sunumlarını izleme, bu konularda bilgilerinizi geliştirme ve uygulamada karşılaşılan sorunlara yanıt alma olanağı sunacaktır. Mevcut ihracatınızın geliştirilmesi, yurt dışı pazarlardaki rekabet gücünüzün artırılması ve yeni pazarlara açılımınız açısından da büyük önem arz etmektedir.

Kayıt yaptıran üyelerimizin mail adreslerine 26 Şubat 2021 tarihinde katılım linki gönderilecek olup, üyelerimizin mail adreslerini doğru girmeleri önemlidir.

DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ PROGRAMI

1 Mart 2021 Pazartesi

14.00-15.30 İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları

14.00-14.30 Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının
            Yerleştirilmesi ve TURQUALITY'nin Desteklenmesi ile Yurt Dışı Birim Marka
            ve Tasarım Destekleri

     Tülay UYANIK NACHTWEY

     Ticaret Bakanlığı
     İhracat Genel Müdürlüğü, İhracatı Geliştirme Uzmanı
 

14.30-15.00 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması
                 ve Pazara Giriş Desteği, E- Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği, Pazara Giriş
                 Belgelerinin Desteklenmesi

     Deniz Koray TUNCEL

     Ticaret Bakanlığı
     İhracat Genel Müdürlüğü, İhracatı Geliştirme Uzmanı
 

15.00-15.30 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

     Ali ERDAL

     Ticaret Bakanlığı
     İhracat Genel Müdürlüğü, Ticaret Uzmanı
 

15.30-16.00 Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu

     Özge ÖKTEM

     Ticaret Bakanlığı
     İhracat Genel Müdürlüğü, Ticaret Uzman Yardımcısı
 

2 Mart 2021 Salı

14.00-15.00 Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri

     Onur TEKYILDIZ

     Ticaret Bakanlığı
     İhracat Genel Müdürlüğü, Ticaret Uzmanı

15.00-15.30 Dış Ticarette Korunma Önlemleri Ulusal Mevzuatı

     Erdinç ERBAY

     Ticaret Bakanlığı
     İthalat Genel Müdürlüğü, Ticaret Uzmanı
 

3 Mart 2021 Çarşamba

14.00-15.00 Döviz Kazandırıcı Hizmetlere Sağlanan Devlet Destekleri

     Suat GÜLSOY

     Ticaret Bakanlığı
     Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü
     Ticaret Uzmanı
 

15.00-15.45 Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları

     Nurullah Asım AKBULUT

    Ticaret Bakanlığı
     Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
    Ticaret Uzmanı
 

4 Mart 2021 Perşembe

14.00-15.00 İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları

    Ali Murat PALA

    Ticaret Bakanlığı
    Gümrükler Genel Müdürlüğü, Ticaret Uzmanı
 

15.00-15.30 Ticarette Teknik Engeller

     Taha Alperen SALAR

     Ticaret Bakanlığı
     Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Ticaret Uzmanı
 

15.30-16.00 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu


      Begüm ALP APAYDIN

      Ticaret Bakanlığı
      Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Ticaret Uzmanı
 

Kayıt için: https://uib.org.tr/tr/event-register.html

Son tarih: 25 Şubat 2021 Perşembe günü