E-BELGE UYGULAMASI HAKKINDA MESLEK KURULUŞLARININ BİLGİLENDİRİLMESİ HK

Değerli Müşterilerimiz,

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı ilgili Tebliğ'ler gereğince artık işletmeler faaliyetlerinde e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-SMM gibi e-belge uygulamalarını kullanmak zorunda olup, sektörlere ve firma büyüklüklerine göre e-dönüşüme geçiş süreci başlamıştır.

Firmalar e-belge entegrasyonlarını 3 yöntemden birini tercih ederek gerçekleştirebilmektedirler:

- Doğrudan Bağlantı (Firmanın Gelir İdaresi Başkanlığı ile doğrudan entegrasyon yapması)

- GİB Portalı Üzerinden (Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sunduğu portal üzerinden firma tarafından bildirim yapılması)

- Özel Entegratörler Aracılığıyla (Bu alanda teknik ve idari anlamda yetkin ve GİB tarafından özel olarak yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla)

e-dönüşüme geçiş yapacak Ziraat Bankası müşterilerimize, özellikle KOBİ'lere bu süreçte kolaylık sağlamak adına, alanında yetkin özel entegratörlerle anlaşma sağlanmış olup, isteyen müşterilerimiz e-belge uygulamalarına ve ihtiyaç duyacakları diğer muhasebe programlarına söz konusu entegratörler aracılığıyla ve Bankamıza özel fiyatlarla ulaşabileceklerdir.

Bankamız aşağıda belirtilen Özel Entegratör firmalar ile anlaşmalıdır:

- KOLAYSOFT Teknoloji A.Ş.

- MİKRO Yazılım Hizmetleri A.Ş. & PARAŞÜT Yazılım Teknolojileri A.Ş.

- UYUMSOFT Bilgi Sistemleri A.Ş.

e-belge uygulamalarına geçmek isteyen ve/veya muhasebe programı entegrasyonlarına ihtiyaç duyan, özellikle faaliyetine yeni başlamış müşterilerimiz, yukarıdaki firmalardan birini tercih ederek e-dönüşüm süreçlerini tamamlayabileceklerdir.

Bunun için Ziraat Bankası Kurumsal İnternet Şubesine giriş yaparak Başvurular > Diğer Başvurular > e-Belge alanından, anlaşmalı entegratörlerimizin Bankamıza özel koşullarla sunduğu tüm ürün/hizmetleri görüntüleyebilecek ve diledikleri entegratöre başvuru yapabileceklerdir. Bu süreçte Şubelerimiz üzerinden herhangi bir başvuru alınmayacak olup, başvurular dijital dönüşüm vizyonuna uygun şekilde yalnızca Ziraat Bankası Kurumsal İnternet Şubesinden yapılabilecektir.

Başvurular 8 Şubat tarihinden itibaren Kurumsal İnternet Şubemiz üzerinden alınabilecektir.

Bankamız, e-belge uygulamalarına ilişkin olarak yalnızca söz konusu firmalara yönlendirme fonksiyonu yürütecek; tercih edilen entegratöre başvuruları ileterek müşterilerimizin e-dönüşüm sürecini Ziraat'e özel avantajlı fiyatlarla tamamlamasını sağlayacaktır. Bunun dışında Bankamızın herhangi bir teknik ya da idari sorumluluğu bulunmayacaktır. Başvurusu yönlendirilen müşterimiz, ilgili entegratörle ayrıca bir hizmet sözleşmesi imzalayacak olup, Bankamız bu sözleşmenin hiçbir şekilde tarafı değildir.

e-belge uygulamalarına geçmek isteyen müşterilerimizin Ziraat Bankası Kurumsal İnternet Şubesine yönlendirilerek, anlaşmalı olduğumuz özel entegratörler üzerinden hızlı ve sağlıklı şekilde e-dönüşüm işlemlerini tamamlayabileceği hakkında müşterilerimizin bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.

Bankamız e-belge uygulamalarına yönelik bir sunuma ise ektedir.

Saygılarımızla.

ZİRAAT BANKASI

EK