EDUCATHON EĞİTİM MARATONU VE ÖDÜLLÜ YARIŞMASI

 

      Adana Sanayi Odası tarafından Birliğimize(TOBB) iletilen 26.05.2022 tarih ve 1593 sayılı yazı ekte dikkatinize sunulmuştur.

      Söz konusu yazıda Adana Mesleki Eğitim Merkezi Teknik Destek Projesi kapsamında "Mesleki Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar" konulu bir Educathon (Eğitim Maratonu) organizasyonu gerçekleştirileceği bilgisi yer almaktadır.

Mesleki eğitime olan ilgiyi artırmayı hedefleyen söz konusu etkinliğin ayrıntıları yazımızın ekinde yer almakta olup başvurular

https://egitimmaratonu.com

linki üzerinden alınacaktır.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.

Ülkelerin gelişimi ve kalkınması katma değerli üretim ve ancak çok iyi yetişmiş bireylerle mümkün olabilir. Bu anlamda mesleki eğitim Ülkemizde olduğu gibi tüm Dünya’da da öncelikli konuların başında gelmektedir. Bu alanda yapılan önemli sayıda çalışma ve yatırıma rağmen, nicelik ve nitelik anlamında mesleki eğitimde arzu edilen noktaya gelinememiştir.

Ülkemizin en büyük ve en önde gelen meslek örgütü olarak TOBB, mesleki eğitim alanında önemli çalışmalara öncülük etmekte özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirilen Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında, 81 ilde 105 proje okulunda proje yürütücüsü odalar aracılığıyla önemli faaliyetler gerçekleştirmektedir.

ADASO, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) finansal desteği ile sürdürülen Adana Mesleki Eğitim Merkezi Teknik Destek Projesi kapsamında Mesleki Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar konulu bir Educathon (Eğitim Maratonu) organizasyonu gerçekleştirecektir.

Bu etkinliğin temel amacı mesleki eğitime olan ilgiyi arttırmak, bu alanda yenilikçi inovatif yaklaşımların ortaya çıkmasını sağlamaktır. Educathon’a (Eğitim Maratonu) katılım sağlayacak kişilerden; imalat sanayi meslekleri öncelikli olmak üzere, bireylerin yetkinlik ve becerilerini geliştirebilmelerine yönelik yenilikçi, kolay uygulanabilir, değer yaratan, doğru bir planlama ve iş modeline sahip, özgün eğitim programlarını ortaya koymaları, beklenmektedir.

Öğrencilerden öğretmenlere, emeklilerden çalışanlara, ustalardan çıraklara, şirket sahiplerinden girişimci adaylarına her kesim ve yaştan kişilerin katılımına açıktır.