FAS DEMİRYOLU OFİSİ - YENİ RAYLARIN TEMİNİ İÇİN AÇILAN İHALE

 

Ticaret Bakanlığı'nın 10.06.2022 tarihli ve 75462601 sayılı yazısı ile;

Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından Rabat'ta yapılacak yeni tren raylarına yönelik ihale açıldığı belirtilmiş ve ihaleye ilişkin detaylar paylaşılmıştır. İhale bilgileri ekte sunulmaktadır..

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.

Rabat'ta yapılacak olan yeni tren raylarına yönelik ihale ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda sunulmaktadır: 

  • Yeni rayların niteliği: 60 E1 36ML

 

  • İhalenin tahmini bütçesi: 132 480 000,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 13,42 Milyon Dolar)

 

  • İhaleye katılmak isteyen adayların güvence olarak yatırmaları gereken miktar: 1.987.200,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 201.361,41 Dolar)

 

  • Malzemelerin temin işlerinin gerçekleştirilmesi için gereken toplam süre: 6 ay

 

 

 

  • Söz konusu ihaleye başvuruda sunulacak olan belgeler: İhaleye sunulacak olan belgelerin, Fas Demir Yolu Ofisi’nin (ONCF) web sitesindeki “Règlement Achat (RG.0003/PMC-version 2)” dokümanının 27. 29. ve 31. maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

  •  İhaleye katılmak isteyen adayların dokümanları göndereceği adres: Cellule CODDépartement Global Sourcing de la Direction Achats, 8 bis rue Abderrahmane El Ghafiki, Agdal, Rabat 

 

  • İhaleye katılmak isteyen adayların dokümanları gönderme yolu: İhaleye katılmak isteyen adaylar yukarıda yazan adrese taahhütle posta gönderebilir ya da aynı adrese elden teslim edebilir. Bir diğer gönderim yolu ise başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına ihale başvurusunu teslim etmektir.

 

  • Başvuru zarflarının açılışı: Başvuru zarfları, katılmak isteyen adayların temsilcilerinin huzurunda 13 Temmuz 2022 tarihinde saat 9:00’da (Yerel saat), ‘’Rue Mohamed Triqui Agdal’’ adresinde yer alan demir yolu eğitim merkezinde açılacaktır.