FAS GÜMRÜK UYGULAMALARI        

 Genel Merkezimizden alınan 12.06.2020 Tarih ve 34221550-100-5031 Sayılı Yazıya İstinaden;

 

  • Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin İnternet Sitesi’nde 28.05.2020 Tarihli  ve 6054/311 Sayılı Tıbbi Olmayan Dokunmamış Kumaş Koruma Maskelerine Yönelik Sirkülerin yayımlandığı,
  • Fas’ın İthalatında mezkur maskelerin teknik şartlarına uygunluğunun aranacağı,
  • Fas İç Piyasa’ya girilebilmesi için Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı Ticaret Genel Müdürlüğü’nün İzninin alınması

gerektiği konusu bilgi olarak aktarılmıştır.

 

 

        Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.