FAS/KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI (DEMİR VE ÇELİKTEN TÜP VE BORULAR)

Fas Sanayi,Yatırım,Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesinde 27.09.2019 tarihinden yayımlanan 21/19 sayılı kamuoyu duyurusunda,Faslı “Industube,Batıfer ve Longofer” firmalarının başvurusu üzerine, “demir ve çelikten tüp ve borular” (7305.31.10.00;  7305.31.99.00; 7305.39.10.00; 7305.39.99.00; 7306.19.10.90; 7306.19.99.00; 7306.30.10.99; 7306.30.99.00; 7306.50.10.90; 7306.50.99.00; 7306.61.10.00; 7306.61.90.00; 7306.69.10.00; 7306.69.99.00; 7306.90.10.90; 7306.90.99.00; Fas Gümrük Tarife Pozisyonları altında yeralan) ithalatına karşı 7 Ekim 2019 tarihinde korunma önlemi soruşturmasının başlatılmasına karar verilmiştir.

 

     Sözkonusu ürünlere, 200 gün sure ile %25 oranında ek vergi uygulanacaktır.Açılacak soruşturmanın , açılacağına ilişkin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesine yapılan bildirime göre , geçici korunma önlemine ilişkin kararın Fas’ın resmi gazetesinde yayımlandığı günü takip eden gün yürürlüğe girecektir.