FAS/MASKE İTHALAT İZNİ           

Genel Merkezimizden alınan 12.06.2020 Tarih ve 34221550-100-5047 Sayılı Yazıya İstinaden;

 

  • Fas Gümrük ve Dolaylı Vergiler İdaresi’nin internet sitesinde 05.06.2020 Tarihli ve 6058/311 Sayılı Sirkülerin yayımlandığı,
  • Yayımlanan 6058/311 Sayılı Sirkülere göre Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanı’nın 21.05.2020 Tarihli ve 1345-20 Sayılı Kararnamesinin 04.06.2020 Tarih ve 6888 Sayılı Resmi Gazetelerinde yayımlandığı,
  • Yazıda anılan kararname ile ;

3926.90.92.90, 4818.90, 4823.90, 6307.90.40.00, 6307.90.50.00, 6307.90.90.98, 9020.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) altında kayıtlı olan “Korunma Maskeleri”nin Fas’a İthalatına İzin verileceği, konu ile ilgili olarak gerekli düzenlemelerin yapıldığı

bilgi olarak aktarılmıştır.

 

 

        Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.