FİYAT ETİKETİ MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ

Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün Fiyat Etiketi değişikliklerine ilişkin yazısı ve ekleri ilişikte ve ekte sunulmuştur..

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.

EK