GERÇEK KİŞİ TACİRLERE VERİLECEK DESTEKLER HAKKINDA DUYURU

Koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe ve kira desteği programı kapsamında, ek‘de yer alan faaliyet

konularında iştigal eden gerçek kişi tacir niteliğindeki Oda ve Borsa üyelerimiz de söz konusu destekten

faydalanabilecektir. Anılan program ve uygulama esasları hakkındaki tebliğ ek‘ de sunulmaktadır.

EK