GMKA’DAN 2019 YILI FİZİBİLİTE DESTEK PROGRAMI

Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından bölge planı doğrultusunda sektörel, tematik ve mekansal

çalışmalar neticesinde stratejik tercihler ortaya konarak bu stratejileri desteklemek amacıyla oluşturulan sonuç odalı programlar (SOP) çerçevesinde yatırım odaklı fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktadır.Fizibilitesi hazırlanacak projelerin bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine,bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmewsine yönelik olması gerekmektedir.

TR22 Düzey 2 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarını desteklemek amacıyla Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından Fizibilite Desteği Programı İlan edilmiştir.

Program için;

- Ar-Ge ve yenilikçilik alanında Bölgede potansiyel teşkil eden yüksek katma değerli yatırımları ya da mevcut yatırımların verimliliğini artırmaya yönelik fikirleri

- Alternatif turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla altyapının güçlendirilmesi ya da yeni yatırımların gerçekleştirilmesine yönelik yatırım fikirleri

- Bölgenin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik , kamu – sanayi işbirliğini içeren yatırım fikirleri

öncelik olarak belirlenmiştir.

Bu destek programında alternatif turizm, tarıma dayalı sanayi, yenilenebilir enerji vb.bölgenin öne çıkan sektörlerinde olanakların değerlendirilmesi konularında yatırım odaklı proje fikirleri ön plandadır.

Fizibilite Desteği ilgili proje fikirleriniz için teknik yardım hususunda Program Yönetim Birimi ile iletişime geçilmesi önemli olup, Başvuru Rehberi ve eklerine https://www.gmka.gov.tr/acik-destek-programlari linkinden ulaşılabilir.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur