GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE GERİ VERME VEYA KALDIRMA BAŞVURUSU FORMLARI         

Genel Merkezimizden alınan 12.06.2020 Tarih ve 34221550-100-5030 Sayılı Yazıya İstinaden;

 

  • 01.04.2020 Tarih ve 31086 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 30.maddesindeki hükümler gereğince değişiklikler yapıldığı,
  • Anılan Yönetmeliğin 78.no’lu ekinde yeralan “Geri Verme ve Kaldırma Başvurusu Formu”nun elektronik ortamda sunulmasına ilişkin teknik çalışmaların tamamlandığı ve devreye alındığı,
  • Sözkonusu sistemin devreye alındığı,bu konu ile ilgili bir klavuz yayımlandığı, sistemin 01.07.2020 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi ile kullanıma açılacağı,
  • Gerekirse Ticaret Bakanlığı’nın web sitesinde gerekli güncellemelerin ve eklemelerin yapılacağı

Bilgi olarak aktarılmıştır.

 

 

        Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.