HELAL AKREDİTASYON BELGELERİ

Son günlerde bir çikolata üreticisinin Amerika’da piyasaya arz edilen ürünlerinin helal olup olmadığı hakkında özellikle sosyal medyada birtakım tartışmalar yaşanmış, söz konusu tartışmaların ülkemizde de yankılandığı görülmüştür.

Keza bilindiği üzere, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), hukuken kendisine verilen yetki ve görevler çercevesinde, ülkmizde helal akredisatsyon hizmeti sunmayan yetkili tek kurum olarak faaliyetlerine sürdürmektedir. Helal Akreditasyon Kurumu, İslam İşbiriği Teşkilatı (İİT) çatısı altında yer alan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Ensitüsü’nün (SMIIC) yayımladığı helal standartlarını benimsemekte, bu standartlar uyarınca hem yerli hem de yabancı belgelendirme kuruluşlarına helal akeditasyon sunmaktadır.

Ülkemizde helal belgelendirme ihtiyari bir alandır. Diğer taraftan, helal uygunluk belgelerinin güvenilir olup olmadığı yetkili akreditasyon kurumunun gerçekleştirdiği denetimler neticesinde sağlanmaktadır. Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşlarına ait sertifika ve kapsam bilgileri resmi internet sitesinden (http://www.hak.gov.tr/helal-akreditasyon/helal-akredite-kurulus-arama) kamuoyu erişimine açık olarak yayımlanmaktadır.

Bu itibarla, ülkemizde faaliyet gösteren firmalarımız bu ve benzer sorunlarla karşılaşmamaları için helal belgelerini helal akreditasyon konusunda ülkemizdeki tek resmi otorite olan HAK tarafından akredite edilmiş güvenilir belgelendirme kuruluşlarından almaları , üyelerimizin ve firmalarımızın mağduriyet yaşamamaları açısından önem arz etmektedir.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.