IPARD II. 10.BAŞVURU ÇAĞRISI

    Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 7 Ocak 2021 tarihinde Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

PROGRAMIN KAYNAĞI :  Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ : Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında ;

  • Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
  • Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara   

Yönelik Yatırımlar tedbirleri kapsamında başvurular kabul edilecektir.

 Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir:

 

Tedbir Adı

Sektör Kodu

Sektör Adı

Destek Oranı

Toplam Destek Bütçesi (Avro)

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

101-1

 

Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

 

 

 

%50-70

 

 

 

45.000.000

101-2

 

Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler

101-3

 

Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler

101-4

 

Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)

103-1

 

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

 

 

 

 

 

 

 

%40-50

 

 

 

 

 

 

 

80.000.000

IPARD II. 10.BAŞVURU ÇAĞRISI

BAŞVURU TARİHLERİ   :

 

TEDBİR ADI

BAŞVURU TARİHLERİ

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

Başvurular 15.02.2021 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır.

Online Proje Başvuru Sistemi 16.03.2021 tarihi saat 18:00’da kapatılacaktır.

 Başvuruların son teslim tarihi 19.03.2021, saat 18:00’dir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)

Başvurular 15.02.2021 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır.

Online Proje Başvuru Sistemi 23.03.2021 tarihi saat 18:00’da kapatılacaktır.

Başvuruların son teslim tarihi 26.03.2021, saat 18:00’dir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

YATIRIM SÜRELERİ : Onuncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER :

2014-2020 IPARD Programının güncel hali, Bakanlığımız (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilebilir.

Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon 10.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.

Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.

BALIKESİR TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK)

İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ADRES VE TELEFON NUMARALARI

Paşaalanı Mahallesi Dereboyu Caddesi No: 2/2 Karesi/BALIKESİR

Tel        :    0 266 245 58 61                                      Fax    :    0 266 245 39 72

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.