İSTANBUL TİCARET ODASI TARAFINDAN 2019 YILINDA DÜZENLENECEK FUARLAR

Ülkemizin ihracaatının arttırılması ve firmalarımıza yeni ihracat imkanlarının sunulanbilmesine teminen, İstanbul Ticaret Odası tarafrından 2019 yılında tüm sanayi, ticaret hizmet ve yatırım sektörleri, gıda ve içecek ürünleri ile konaklama endüstrisi alanlarında 5 ayrı ülkede 5 ayrı fuardüzenlenecektir.

Söz konusu fuarlara ilişkin duyuru ve katılım sözleşmeleri, Birliğimiz (TOBB) web sitesi (www.tobb.org.tr) “Hizmetler” başlığı altındaki Uluslararası İş İmkanları/Yurtdışı Etkinlikler bölümünden temin edilebilir.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.