KAPALI PAZAR YERİNDE YERALAN PAZARCILARIN YERLERİNİN YER DEVİRLERİ

Susurluk Belediyesi Meclisinin Olağanüstü Toplantısında ilçemizde kurulu bulunan Kapalı Pazar yeri şartnamesindeki 1.ve 3.maddelerinin değiştirilmesi konusunda yapılan toplantı sonucunda;

- Devir yapılamaz maddesi değiştirilerek devir yapılabilir,

- Bir kişiye bir satış yeri tahsis edilebilir maddesi, Bir kişiye en fazla iki yer tahsis edilebilir,

- 2019 yılı için yer tahsis bedeli m2’si 750.00.-TL

- Mazareti nedeni iel pazara gelemeyecek olan esnafın,durumunu yazılı olarak Belediyeye bildirimde bulunması,bulunmadığı takdirde,

- Hastahane Raporu hariç bir yıl içerisinde 8 hafta katılım sağlamadıysa,

- Üst üste mazaretsiz 3 hafta sergisini açmıyorsa

kendisine tahsis edilen yer iptal edilir.

Belediye tarafından yapılan inceleme ve tespitlerde, birçok esnafımızın bu şartlara uymadığı görülmüştür.

Kendi aralarında devir işlemi gerçekleştirmiş veya gerçekleştirmeyi düşünecek esnaf ve üyelerimizin, mağduriyet yaşamamaları adına Belediye’ye devir dilekçesi verip, devir ücretlerini ödemeleri gerekmektedir.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.