KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

21 Kasım 2020 Tarih ve 31311 Sayılı Resmi Gazete’de ; Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayımlanmış olup;

Söz konusu tebliğde ;

- Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi,

- Yeni Tesislerin Yapımı,

- Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,

- Faal olan mevcut tesislerin kapasite arttırımı,

- Teknoloji yenileme ve modernizasyonu,

Konularında hibe destekleri detayları yeralmaktadır.

Hibe destekleriyle ilgili Proje Ön Değerlendirme Kriterleri Başlığında;

Yatırım konusunun “coğrafi işaret tescili yapılmış ürünün işlenmesi” ile ilgili olması durumunda ilave puan uygulanacağı bildirilmiştir.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.