KOBİ FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI

           KOSGEB’in yeni uygulamaya koyacağı KOBİ Finansman Destek Programı Uygulama Esasları, Eylül 2019 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir.

           KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı Girişimci İşletmeler, (KOSGEB Desteği ile işini kurmuş faal işletmeler) ile Ar-Ge Girişimcisi olarak işyerini açmış işletmeler, 3yıllık program dahilinde, protokol kapsamında ilgili bankalardan,tamamını 1 seferde ya da ihtiyacına göre kısım kısım 3 yıl içinde olacak şekilde kullanacakları 50.000.-TL’lik kredi için KOSGEB tarafından Kredi Faiz Desteği’nden faydalandırılacaktır.

          Girişimci Desteğinden faydalanan üyelerimizer ve esnaflarımıza önemle duyurulur.

           EK