KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 23.07.2020 Tarih ve 34221550-609-6414 Sayılı Yazıya İstinaden;

Ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda , KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla KOSGEB tarafından KOBİGEL-KOBİ Gelişim ve Destek Programı yürürlüğe konulmuştur.

Proje kapsamında;

· 2020-01 Proje Teklif Çağrısı : İmalat Sanayi sektöründe digitalleşme sürecine katkı sağlayacak yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi

· 2020-02 Proje Teklif Çağrısı : İmalat Sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde digital teknolojilerden yararlanma sürecinin arttırılması

Teklif çağrıları yayımlanmıştır.

Proje Teklif Çağrıları kapsamında işletme başına;

- 300.000.00-TL’ye kadar geri ödemesiz,

- 700.00.00.-TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF Kefaleti)

- Toplam 1.000.000.00.-TL’ye kadar destek verilecektir. Son başvuru 17 Eylül 2020’dir.

- Konuya ilişkin bilgi notu, yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.

EK