KOBİ’LERE YÖNELİK SANAYİ-AKADEMİ İŞBİRLİĞİNE OLANAK TANIYAN IRASME ÇAĞRISI

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) yönelik Sanayi-Akademi İşbirliği’ne olanak tanıyan IRASME Çağrısı yayımlanmış olup, söz konusu proje çağrısının amacı, KOBİ İnovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslar arası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesidir.

Ülkemizin ilk kez yer aldığı ve 25 Eylül 2019 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı ile Almanya, Belçika, Çekya, Lüksemburg ve Rusya ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır. Çağrıya ülkemizden yapılacak projelerde sanayi-akademi işbirliği tercih nedeni olmakla beraber, çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği Projeleri de desteklenebilecektir. Uluslar arası çağrı metnine IRA-SME çağrı sayfasından (https://www.ira-sme.net/current-call/), detaylı bilgilere ise TÜBİTAK Çağrı Sayfasından (http://tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/irasme/icerik-24-cagri-2019) ve ulusal süreçler dökümanından (http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/ira_-_sme_cagrisi_ulusal_basvuru_kurallari.pdf) ulaşılmakta olup, başvuru süreçleri ile ilgili olarak TUBİTAK yetkili uzmanı ile (zeynep.arziman@tubitak.gov.tr) ( 0 312 298 17 56 ) iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.