KOBİ'LERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNÜN DESTEKLENMESİ - "KOBİ'LERİN E-KARNESİ PROJESİ"

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından başlatılan "KOBİ'lerin E-Karnesi Projesi"

Türkiye'de faaliyette bulunan KOBİ'lerin dijital dönüşümünün desteklenmesini amaçlamaktadır.

Proje kapsamında, KOBİ'lerin dijital dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla, firmalara bilgi teknolojilerine

ilişkin farkındalık, altyapı, müşteri ile ilişkiler, satış ve pazarlama, işletme yönetimi, ödeme yöntemi, bilgi

teknolojileri becerileri ve insan kaynağı, üretim yönetimi ve ürün geliştirme, tedarik zinciri, dijital güvenlik

başlıklarından oluşan 15 dakikalık çevrimiçi bir anket uygulanmaktadır.

Söz konusu anket sorularına verilecek olan cevaplar, bu alt dijitalleşme başlıklarına göre skorlar üretmekte ve firmaların kendilerini aynı sektör ve büyüklükteki diğer işletmelerle kıyaslamasına imkan vermektedir. Bu

skorlar kullanılarak, firmaya özgü olarak üretilen E-Karne'de ayrıca, firmanın dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak dijital çözümler ve kamu destekleri sunulmaktadır.

Çalışmaların tüm Türkiye geneline yayılması, il ve Oda/Borsa düzeyinde güncel olarak dijitalleşme düzeyiyle

ilgili mevcut durum ve ihtiyaçların tespit edilmesi ve KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerine destek olunması

planlanmaktadır. Bu sebeple, destek ve geri bildirimleri projeye sağlayacağı katkı açısından üyelerimizin ;

https://kobiekarne.tepav.org.tr

linkinden erişim sağlayabileceklerdir.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.