LİBYA MUTABAKAT ZAPTI

Türkiye ve Libya’nın ilgili Bakanlıklarınca , müteahhit firmalarımızın geçmişten kaynaklanan sorunlarının firma-işveren idare arasında yapılacak görüşmeler neticesinde çözümünü sağlamak ve gerçekleştirilecek görüşmelerin sonuçlarının ifasını temin etmek üzere 2019 yılının başından itibaren çeşitli toplantılar, ikili görüşmeler ve taslak metin teatileri yapılmaktadır.

Konuya ilişkin bilgilendirmeler,metin nüshaları yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.

EK