MEVZUAT DUYURULARI

23 Eylül 2020 Tarihli ve 31253 Sayılı Resmi Gazete

Bu yönetmelik tesis edilecek elektrik üretim tesisi ve bağlantı ekipmanında kullanılan malzemeler; ilgili mevzuat ve standartlara göre imal edilmiş, garanti kapsamında ve son beş yıl içerisinde üretilmiş olması şartının Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kategorideki kojenerasyon tesisleri için uygulanmayacağı düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200923-2.htm

Bu tebliğ ile elektronik ortamda müracaata ilişkin gerekli görülmesi halinde süreyi Bakanlıkça 9 ay daha uzatılabileceği düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200923-5.htm