MEVZUAT DUYURULARI

03 Ekim 2020 Tarihli ve 31263 Sayılı Resmi Gazete

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelikle yetki belgeleri, yapım işlerine dair istisnalar ve sair bazı konularda değişiklikler düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201003.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201003-1.htm

Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Bu yönetmelik ile sinema sektörüne ilişkin destekler ve bu desteklerin uzatılmasına ilişkin değişiklik düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201003.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201003-2.htm