ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARI

     14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 3/10/2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları  yazımız altında yeralmaktadır.

    Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.

14/5/2018 TARİHLİ VE 2018/11818 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLAR

 

G.T.İ.P.NO

Mal İsmi

Özel Tüketim Vergisi Tutarları (TL)

Birimi

2710.12.45.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan

 

 

 

 

 

 

 

2.5265

 

 

 

 

 

 

 

 

Litre

2710.12.45.00.13

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)

2710.12.45.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Diğerleri

2710.12.49.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan

 

 

2710.12.49.00.12

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)

 

 

 

 

 

2.6485

 

 

 

 

 

Litre

2710.12.49.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Diğerleri

2710.19.43.00.11

(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Motorin

 

 

 

2.0559

 

 

 

Litre

2710.20.11.00.11

(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Motorin

2711.12

(Sıvılaştırılmış) Propan

 

 

 

 

1.3220

 

 

 

 

Kg

2711.13

(Sıvılaştırılmış) Bütan

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) Diğerleri

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde olanlar) Propan

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde olanlar) Bütan