PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ          

 Genel Merkezimizden alınan 02.06.2020 Tarih ve 34221550-611.01-47401 Sayılı Yazıya İstinaden;

 

  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 20.05.2020 Tarih ve 293 Sayılı Yazısı ile 27.12.2017 Tarih ve 30283 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği dahilinde plastikten yapılmış , mal ve ürünlerin satış noktalarında tüketicilere taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız torbaların ambalaj olarak kabul edildiği,
  • “ Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usül ve Esaslar” ın Genel Esaslar başlıklı 5.maddesinde;
  • Plastik Poşetlerin  yüzeylerinde yer alması gereken öğeler,
  • Kalınlıklarına dair parametreler,
  • Barkod Taşımalarına ait hususlar

yeralmakta olup, plastik poşetlerin  ücretlendirilmesine tabi plastik poşetlerin bu hükümler doğrultusunda üretilip satılmaları gerektiği

 

bilgi olarak aktarılmıştır.

 

 

        Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.