PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usül ve Esaslarda belirtilen plastik poşetler, 30.06.2019 tarihinden itibaren şartları sağlamadığı sürece satışa sunulamazlar.

Bu kurallar çerçevesinde;

ü Ücrete tabi plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanılması,

ü Plastik poşetlerde yeralan satış noktalarının marka ve logolarının bulunduğu yüzey (sap ve körükler hariç) alanının yüzde yirmisini geçmemesi,

ü Sıfır Atık logosunun Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya poşet rengine bağlı olarak görünür olmak şartıyla tek renk kullanılması,

ü Ücrete tabi plastik poşetlerin çift kat kalınlığının 40 mikron ve üzerinde olmasına dair esasları sağlaması

gerekmektedir.

.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.