SANAYİ SİCİL BELGELERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 23.07.2020 Tarih ve 34221550-310.99-6434 Sayılı Yazısına İstinaden;

Sanayi Genel Müdürlüğü’nün , Sanayi Sicil Sisteminde yaptığı güncelleme çalışmalarını tamamlaması neticesinde, Sanayi Sicil Belgelerinde e-belge uygulamasına geçildiği,

Sanayi Sicil Sistemine kayıtlı Sanayicilerimizin İl Müdürlüklerine elden müracaatlarına gerek kalmaksızın;

- İlk kayıt,

- Belgelendirme,

- Vize,

- Değişiklik

- Vb.diğer işlemlerini

E-Devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapbilecekleri

Bilgi olarak aktarılmıştır.

Konuya ilişkin bilgi notları, yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.

EK