TEHLİKELİ MADDE DENETİMİ

     Sayın Üyemiz;

    Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan 29.04.2019 Tarih ve 33171 Sayılı yazıda, 24.04.2019 Tarih ve 30754 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik hükümleri hatırlatılmaktadır.

     Ayrıca; anılan yönetmeliğin Geçici 1.maddesine göre trafik siciline tescilli “Taşıt Durum Tespit Belgesi” almış, ancak ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi bulunmayan 2014 ve öncesi model yılına sahip araçlara 31.12.2019 tarihine kadar ilgili Bakanlıkça yetkilendirilen Türk Standartları Enstitüsü‘nden (TSE) ADR Taşıt Uygunluk Belgesi alınması gerekmektedir.

     Bu durumda bulunan üyelerimizin, mevzuattan kaynaklanan idari para cezasına ve yaptırımlara maruz kalınmaması adına,

    Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.