TEHLİKELİ MADDELERİN FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan 14.06.2019 tarih ve 45142 sayılı yazıda, Bakanlıkları tarafından hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönerge, 11.06.2019 tarih ve 44011 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönergeye, ilgili Genel Müdürlüğün internet sitesinde ( www.tmkt.gov.tr ) adresinde mevzuat kısmında yönergeler başlığı altından ulaşılabilir.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.