TEVKİFAT ORANLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ

30 Eylül 2020 Tarih ve 31260 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3032 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile;

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67.maddesinde yer alan tevkifat oranları aşağıda yazıldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Mevduat Faizleri

a) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda % 5,

b) 1 yıla kadar vadeli hesaplarda % 3,

c) 1 yıldan fazla vadeli hesaplarda % 0,

d) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranın 1 yıldan fazla mevduatlarda % 0,

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından

a) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda % 5

b) 1 yıla kadar vadeli hesaplarda % 3,

c) 1 yıldan fazla vadeli hesaplarda % 0