TÜRK PARASININ KIYMETİNİN KORUNMASI HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN

TEBLİĞ’DE (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA)(TEBLİĞ NO:2018-32/48) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2020-32/58)

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN

TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020-32/58)

MADDE 1 – 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı

4/9/2018 30525

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 3/3/2019 30703

2- 31/8/2019 30874

3- 31/12/2019 30995 (5.Mükerrer)

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.