TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 24.07.2020 Tarih ve 34221550-045.99-6444 Sayılı Yazısına İstinaden;

18.05.2004 Tarih ve 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 57.maddesine dayanılarak hazırlanan ve 12.02.2005 Tarih ve 25725 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” uyarınca, Birliğimiz bünyesinde Türkiye Sektör Meclisleri oluşturulmuştur.

Bu çerçevede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Türkiye Sivil Havacılık Meclisi tarafından hazırlanan 2019 yılına ait Türkiye Sivil Havacılık Meclisi Sektör Raporu https://www.tobb.org.tr/YayinMudurlugu/Sayfalar/TOBB-Yayinlari.php adresinde yayımlanmıştır.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.