TÜRKİYE-KANADA İŞ FORUMU

           Ülkelerin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi’ne yaptığı bildirimlerin Ticaret Bakanlığı uhdesinde takip edildiği ifade edilmektedir. Hindistan’ın 08 Ekim 2019 tarihinde TTE Komitesine yapmış olduğu G/TBT/N/IND/108 simgeli ve DTÖ nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği tarafından Bakanlığı iletilmiştir.

           Hindistan tarafından çelik ve çelik ürünlerinin piyasa arz edilebilmesi için aranacak birtakım standartlara ilişkin hazırlanan yeni bir düzenlemenin kapsam ve içeriğine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.Taslak düzenleme ile Hindistan’a bu ürünleri ihraç etmek isteyen ihracatçıların ve bu ülke içinde bu ürünleri üreten üreticilerin,üretime başlamadan önce  Hint Standartları Ofisi’nden geçerli bir lisans almanın zorunlu hale getirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.Her ne kadar düzenlemenin amacı insane sağlığı ve güvenliğinin temini olarak belirtilmiş olsa da taslak düzenlemenin asıl amacının korumacılık olabileceğinin değerlendirildiği ve bunun yanında bildirime ilişkin yorumların kabul edilebileceği son tarihin bildirim tarihinden itibaren 60 gün olaak belirlenmiştir.

 

         TTE Komitesi Toplantısının gündeminin gündeme getirilmesinin ve konuya ilişkin ülkemiz yorumlarının 13-15 Kasım 2019 tarihlerinde yapılması plalanan Teknik Komite Toplantsından once ilgili taraflara iletilmesinin faydalı olacağı dile getirilmiştir.