UFUK AVRUPA VE AB PROGRAMLARI İSTİŞARE TOPLANTISI

      Ülkemiz 2004 yılından beri Asosiye Ülke olarak Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına katılım sağlamaktadır. 2014 yılında başlayan ve 2020 yılında sona erecek olan Ufuk2020 Programı’nın devamı niteliğindeki 9.Çerçeve Programı’nın (Ufuk Avrupa) 2021-2027 yılları arasında 100 milyar Avro ile bilim ve yenilik faaliyetlerini desteklemesi öngörülmektedir. Programın amaçları Avrupa Birliği’ni bilimsel ve teknolojik alanda güçlendirmek, Avrupa’nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, toplum önceliklerini karşılamak ve Avrupa’nın sosyo-ekonomik model ve değerlerini sürdürmektir.

      Bu doğrultuda, Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde hazırlanan,  Dış İşleri Bakan Yardımcısı Sn.Faruk KAYMAKÇI, TÜBİTAK Başkanı Sn.Prof.Dr.Hasan MANDAL ve Sn.M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun katılımları ile “Türkiye-AB İlişkileri Ekseninde Ufuk Avrupa ve AB Programları İstişare Toplantısı” 26  Ekim 2020 tarihinde saat 14:30-16:00 arası video konferans aracılığı ile gerçekleştirilecek olup,oturum gündemi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Katılımınızdan memnuniyet duyulacaktır.

   Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.

TOBB ile Türkiye-AB İlişkileri Ekseninde Ufuk Avrupa ve AB Programları İstişare Toplantısı

26 Ekim 2020 Saat 14:30

https://tobb-org.zoom.us/webinar/register/WN_gCvumNlgQIaBG_McQTgdRg

Program

Saat

Gündem

14:30-14:45

Açılış Oturumu

M.Rifat Hisarcıklıoğlu

(TOBB Bşkanı)

14:45-15:15

Ana Konuşmacılar

“Türkiye-AB İlişkileri Ekseninde Ufuk Avrupa ve AB Programları”

Büyükelçi Faruk KAYMAKÇI

Dış İşleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı

 

Prof.Dr.Hasan MANDAL

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

(TÜBİTAK) Başkanı

15:15-15:45

Ufuk 2020 Programı:

“Yeşil Mutabakat (Green Dal) Çağrısı” Sunumu

Mete KARACA/Ufuk ATAY

TÜBİTAK Uluslar arası İşbirliği

Daire Başkanı/Koordinatör

15:45-16:00

Soru ve Cevaplar

 (Ufuk 2020 Programı Tecrübe Sahibi Firmaların Söz Alması)

 

16:00-16:05

Genel Değerlendirme ve Kapanış