ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM İŞLERİ

T.C.Balıkesir Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’müzün Ürün Güvenliği ve Dentim İşleri’ne ait 15.11.2019 tarih ve 47081487-590.E-738601 sayılı yazısı ve eki yazımız ekimizde bilgilerinize sunulmuştur.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.

EK